Historie

historieTraktorDen første vi kjenner til som drev gården het Amund Bøe, d. 1860.
Hans sønn Per Bøe tok over og drev gården til han døde i 1907. På matklokka som henger i tårnet på stabburet står støpt inn: «P. Bøe 1889. Toten aar 1904».
Siden Bøe var ungkar og uten direkte arvinger, ble gården lagt ut for salg på det åpne marked. Johannes Nøkleby, bestefar til dagens driver kjøpte gården i 1928.
I dag er Gran Gård på 400 mål dyrket mark og 300 mål skog.
Hovedbygningen ble omgjort til selskapslokale i 1965.
Oppussing av hovedbygningen ble påbegynt i 1990 og står i dag fullt ferdig etter dette arbeidet.